20% கூடுதல் தள்ளுபடி - குறியீடு: FUCK2020

0

உங்கள் வண்டி காலியாக உள்ளது
யு.எஸ். உடன் பேச விரும்புகிறீர்களா?

எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பவும்

நாங்கள் சாரத்தையும் நம்பகத்தன்மையையும் நேசிக்கிறோம் என்றாலும், நாங்கள் இன்னும் டிஜிட்டல் யுகத்தில் இருக்கிறோம், எனவே நீங்கள் எங்களுக்கு புகை சமிக்ஞைகளை அனுப்ப விரும்பவில்லை என்றால், நீங்கள் இந்த வடிவத்தில் எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பலாம், விரைவில் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிப்போம்.